Kontakta oss

Personal, Styrelse, Programkommitté, De Äldste
Borgerskapet i Uppsala Sysslomansgatan 37, 752 27 Uppsala 018-52 35 46 info@borgerskapet.com
Personal Styresman Ulla Bäckmark Mail till Ulla Styrelsen Ordförande Leif Cassinger Mail till Leif Vice ordförande Ulla Bäckmark Mail till Ulla Ekonomiansvarig Göran Hedman Mail till Göran Ledamot Lars Almqvist Mail till Lars Ledamot Ola Urdén Mail till Ola Programkommittén Ordförande Barbro Lundegård Mail till Barbro Hans Edlund Monica Spross Wolfgang Nester De Äldste/Valberedning Bengt Calland Åke Westin Staffan Busk Margaretha Jonth Göran Andrae